REC Homepage

REC Homepage

 
 
 
 
 
terug naar indicatiestelling

 

Wat is een indicatie?

Sinds 1 augustus 2003 is de wet op de leerlinggebonden financiering van kracht. Deze wet staat ook wel bekend als ‘de Rugzak’
De wet is bedoeld voor kinderen met een handicap of
stoornis die extra voorzieningen nodig hebben om naar een (gewone) school te kunnen gaan. Dat betekent dat per kind, dat wordt aangemeld, bekeken moet worden of hij of zij daadwerkelijk in aanmerking komt. Ouders kunnen voor hun kind een indicatie aanvragen.
Indicatie is een soort slagboom om toegelaten te worden tot het speciaal onderwijs of om extra hulp te krijgen in het gewone onderwijs. Elk kind dat wordt aangemeld moet worden geïndiceerd. De indicatiestelling wordt uitgevoerd door onafhankelijke commissies. Deze Commissies voor de Indicatiestelling (CvI) zoals ze officieel heten, beoordelen aan de hand van onafhankelijke landelijke regels of uw kind in aanmerking komt voor een Rugzak. Elk Regionaal Expertise Centrum heeft een Commissie voor de Indicatiestelling.
De Commissie voor de Indicatiestelling in cluster 3 wordt gevormd door een arts, een psycholoog, een onderwijskundige, een maatschappelijk werker en een voorzitter.
De Commissie beoordeelt de aanvraag op grond van een dossier. De inhoud van het dossier is aan regels gebonden.

 


Zoeken


REC Homepage