REC Homepage

REC Homepage

 
 
 
 
 
terug naar indicatiestelling

 

 

Hoe krijg ik een indicatie

Voor u een indicatie aanvraagt bij het REC Noord-Holland moeten de volgende vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden:


• Mijn kind zit op school (of gaat binnenkort naar
school) en er is sprake van leer- of
ontwikkelingsachterstanden en/of zijn er
beperkingen in de deelname aan het onderwijs;
• Bij mijn kind is sprake van een lichamelijke of
verstandelijke handicap of het heeft een
chronische ziekte.


Om de indicatieprocedure te starten moeten ouders/verzorgers of wanneer de leerling ouder dan 16 jaar is, de leerling zelf, een aanmeldingsformulier invullen.
Daarnaast moeten er diverse gegevens verzameld worden die samen het indicatiedossier vormen.

Voor veel ouders is het een grote opgave om zelf het indicatiedossier compleet te maken.
U kunt daarom als ouder hulp en advies krijgen bij een van de aangesloten scholen van het REC. Al onze scholen functioneren als aanmeldpunt.
We geven u daarom het advies contact te leggen met de school die het dichtst bij uw huisadres is en die gespecialiseerd is in de problemen van uw kind.
Op de scholen kunt u hulp krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier en het samenstellen van het dossier.
Ook is het mogelijk dat een deskundige van de school
aanvullend onderzoek doet om het dossier compleet te maken.
U dient wel rekening te houden met een wachttijd.

 

 

  


Zoeken


REC Homepage