REC Homepage

REC Homepage

 
 
 
 
 
 
 
terug naar wie zijn wij

Wat is een REC?

In elke regio van Nederland vindt u zogenaamde Regionale Expertise Centra (REC's). In deze REC's wordt de kennis en deskundigheid van speciale scholen in de regio gebundeld. De REC's zijn onderverdeeld in groepen:


Cluster 1: voor kinderen met visuele handicaps (blind of slechtziend);
Cluster 2: voor kinderen met communicatieve handicaps (gehoor-, taal- en/of spraakproblemen);
Cluster 3: voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap of chronische ziekte;
Cluster 4: voor kinderen met psychiatrische of gedragsstoornissen.

De REC's verzorgen speciaal onderwijs in de regio en bieden ambulante begeleiding aan reguliere scholen waar kinderen met een handicap les krijgen. Daarnaast verzorgt het REC in bepaalde gevallen vormen van diagnostiek en observatie.

Het REC-Noord Holland cluster 3 is een samenwerkingsverband van 20 scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs verspreid over de provincie Noord Holland. De samenwerking richt zich op de volgende gebieden:


Voor namen van scholen in het REC Noord Holland cluster 3 klik hier.


 


Zoeken


REC Homepage